COMMITTED TO HEALTHIER LIFE

We bring perfection in everything.
what we do urgently and permanently
//Zgłoszenie działania niepożądanego

Działania niepożądane (Zgłoszenie działania niepożądanego)

Szanowni Państwo,
Zgodnie z wymaganiami prawnymi Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o. jako Podmiot Odpowiedzialny jest zobowiązana w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem terapii zbierać wszystkie informacje dotyczące działań niepożądanych zaistniałych w wyniku stosowania produktów leczniczych firmy. Wiedza ta służy stałej ocenie profilu bezpieczeństwa leków i podejmowaniu działań w celu minimalizacji skutków ubocznych terapii, a tym samym poprawie bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych przez pacjenta.

Działanie niepożądane – każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego po zastosowaniu produktu leczniczego firmy Aurovitas, działanie takie można zgłosić do Działu Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii:

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
ul. Sokratesa 13D lok. 27
01-909 Warszawa
Tel.: +48 699 711 147
e-mail: pv@aurovitas.pl
W celu prawidłowego zgłoszenia działania niepożądanego proszę o pobranie formularza zgłoszenia z poniższego linku:Click here

i przesłanie go na adres e-mail: pv@aurovitas.pl

Zgłoszenie zostanie przez nas przeanalizowane, w przypadku dodatkowych pytań przedstawiciel Aurovitas Pharma Polska skontaktuje się z Państwem w celu uzyskania dodatkowych informacji.