Zachęcamy do kontaktu telefonicznego +48 22 311 20 00 lub drogą mailową: office@aurovitas.pl

Wdrożone zmiany nie ograniczają dostępności leków Grupy dla hurtowni, aptek i pacjentów w Polsce

Połączenie / Etap 1

Na podstawie art. 500§2(1) ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) Zarządy Apotex Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 95 oraz Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sokratesa 13D/27 zawiadamiają o zamiarze połączenia spółek.  Połączenie nastąpi w drodze przejęcia Apotex Polska Sp. z o.o.  przez Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o., na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 24 października 2019r., który każda z łączących się spółek niniejszym udostępnia wraz z załącznikami, publicznie i nieodpłatnie na swojej stronie internetowej.   Udostępnienie plan połączenia wraz z załącznikami następuje co najmniej do dnia zakończenia nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników Apotex Polska Sp. z o.o. oraz Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o., podejmujących uchwałę w sprawie połączenia.

  1. Plan połączenia Apotex Polska Sp. z o. o. oraz Aurovitas Pharma Polska Sp. z o. o.
  2. Protokół nadzwyczajnego zgromadzenia Wspólników Aurovitas Pharma Polska Sp. z o. o.
  3. Protokół nadzwyczajnego zgromadzenia Wspólników Apotex Polska Sp. z o. o.
  4. Ustalenie wartości majątku Apotex Polska Sp. z o. o.
  5. Oświadczenie Aurovitas Pharma Polska Sp. z o. o stanie księgowym Spółki
  6. Oświadczenie zarządu Apotex Polska Sp. z o. o. o stanie księgowym Spółki
Połączenie / Etap 2 : Jesteśmy po połączeniu.

W imieniu Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sokratesa 13D/27 (dalej „Aurovitas Pharma Polska” lub „Spółka”) zawiadamiamy, że w dniu 28 lutego 2020 r. nastąpiło połączenie Spółki z Apotex Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 95 („Apotex Polska”). W rezultacie połączenia Aurovitas Pharma Polska wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Apotex Polska, w tym wynikające z zawartych przez Apotex Polska umów, również tych, których jesteście Państwo stroną. Połączenie nie ma wpływu na ważność wyżej wskazanych umów. Ponieważ formalnym skutkiem połączenia jest wykreślenie spółki przejmowanej (Apotex Polska) z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prosimy o odnotowanie wyżej wskazanej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz o wystawianie wszystkich dokumentów księgowych na Aurovitas Pharma Polska. Prosimy również o wskazywanie Aurovitas Pharma Polska jako adresata we wszelkiej korespondencji kierowanej dotychczas do Apotex Polska. Korespondencję tą prosimy kierować na dotychczasowy adres do korespondencji: ul. Ostrobramska 95, 04-118 Warszawa. Bez zmian pozostają również dotychczasowe numery telefonów.

  1. Oświadczenie
  2. Zawiadomienie kontrahentów