COMMITTED TO HEALTHIER LIFE

We bring perfection in everthing.

What we do urgently and permanently.

Aurovitas Pharma Polska

Aurovitas Pharma Polska

jest integralną częścią grupy Aurobindo Pharma.

Została założona w 1986 przez P.V. Ramprasad Reddy, K. Nityananda Reddy oraz wysoko wyspecjalizowana grupę specjalistów w dziedzinie farmacji. Pierwsza działania rozpoczęliśmy w latach 1988-89 mając do dyspozycji wówczas tylko jeden zakład produkcyjny półsyntetycznych penicylin w Pondicherry.

Nasz serwis: Aurovitas

Aurovitas - auro-zdrowie.pl

Połączenie / Etap 1

Na podstawie art. 500§2(1) ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) Zarządy Apotex Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 95 oraz Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sokratesa 13D/27 zawiadamiają o zamiarze połączenia spółek. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia Apotex Polska Sp. z o.o. przez Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o., na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 24 października 2019r., który każda z łączących się spółek niniejszym udostępnia wraz z załącznikami, publicznie i nieodpłatnie na swojej stronie internetowej. Udostępnienie plan połączenia wraz z załącznikami następuje co najmniej do dnia zakończenia nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników Apotex Polska Sp. z o.o. oraz Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o., podejmujących uchwałę w sprawie połączenia.


  1. Plan połączenia Apotex Polska Sp. z o. o. oraz Aurovitas Pharma Polska Sp. z o. o.
  2. Protokół nadzwyczajnego zgromadzenia Wspólników Aurovitas Pharma Polska Sp. z o. o.
  3. Protokół nadzwyczajnego zgromadzenia Wspólników Apotex Polska Sp. z o. o.
  4. Ustalenie wartości majątku Apotex Polska Sp. z o. o.
  5. Oświadczenie Aurovitas Pharma Polska Sp. z o. o stanie księgowym Spółki
  6. Oświadczenie zarządu Apotex Polska Sp. z o. o. o stanie księgowym Spółki

Etap 2

W imieniu Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sokratesa 13D/27 (dalej „Aurovitas Pharma Polska” lub „Spółka”) zawiadamiamy, że w dniu 28 lutego 2020 r. nastąpiło połączenie Spółki z Apotex Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 95 („Apotex Polska”). W rezultacie połączenia Aurovitas Pharma Polska wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Apotex Polska, w tym wynikające z zawartych przez Apotex Polska umów, również tych, których jesteście Państwo stroną. Połączenie nie ma wpływu na ważność wyżej wskazanych umów. Ponieważ formalnym skutkiem połączenia jest wykreślenie spółki przejmowanej (Apotex Polska) z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prosimy o odnotowanie wyżej wskazanej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz o wystawianie wszystkich dokumentów księgowych na Aurovitas Pharma Polska. Prosimy również o wskazywanie Aurovitas Pharma Polska jako adresata we wszelkiej korespondencji kierowanej dotychczas do Apotex Polska. Korespondencję tą prosimy kierować na dotychczasowy adres do korespondencji: ul. Ostrobramska 95, 04-118 Warszawa. Bez zmian pozostają również dotychczasowe numery telefonów.


  1. Oświadczenie
  2. Zawiadomienie kontrahentów

Nasze produkty

Aurovitas Pharma Polska
Aurovitas Pharma Polska
Aurovitas Pharma Polska
Aurovitas Pharma Polska
Aurovitas Pharma Polska
Aurovitas Pharma Polska
Aurovitas Pharma Polska
Aurovitas Pharma Polska