MATERIAŁY EDUKACYJNE / INSTRUKCJE RMP

Topiramate Aurovitas – Przewodnik dla pacjenta

Topiramat_Patient_guide_PL_EM-142536__2024-03-01.pdf


Topiramate Aurovitas – Przewodnik dla fachowych pracowników ochrony zdrowia

Topiramat_HCP_guide_incl_including_risk_awareness_form_PL_EM-142532_2024-04-08.pdf


Quetiapine Aurovitas – materiały edukacyjne dla lekarzy i osób wykonujących zawody medyczne.

Quetiapine_Szczegolowe_informacje_dotyczace_bezpieczenstwa_v2.pdf


ApoTiapina – materiały edukacyjne dla lekarzy i osób wykonujących zawody medyczne.

ApoTiapina_Szczegolowe_informacje_dotyczace_bezpieczenstwa_v2.pdf


Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia: Topiramat oraz topiramat w połączeniu z fenterminą: Nowe ograniczenia w celu zapobiegania narażeniu w okresie ciąży.

Komunikat-bezpieczenstwa-Topiramat-02.11.2023.pdf


DML-MLO.4410.25.2023-komunikat-bezpieczenstwa.pdf


AuroFena - Przewodnik dostosowywania dawki leku AuroFena – Materiał edukacyjny dla pacjenta

Aurofena-materialy-edukacyjne-dla-pacjentow.pdf


AuroFena - Przewodnik po lekach opioidowych wydawanych na receptę dla pacjentów cierpiących na przebijający ból nowotworowy (ang. Break-Though Cancer Pain, BTcP)– Materiał edukacyjny dla osób wykonujących zawody medyczne

Aurofena-materialy-edukacyjne_osoby-wykonujace-zawody-medyczne.pdf


Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia. Antybiotyki fluorochinolonowe stosowane ogólnoustrojowo i w postaci wziewnej - przypomnienie o ograniczeniach stosowania.

DHPC_fluorochonolony_i_chinolony.pdf
DHPC_Fluorochinolony_07.06.2023.pdf


DHPC Escitalopram Citalopram: Związek pomiędzy przyjmowaniem citalopramu i escitalopramu, a zależnym od dawki wydłużeniem odstępu QT

DHPC-Escitalopram-Citalopram-20-06-2022-sign.pdf
DML-MLO-Komunikat-Escitalopram-Citalopram-pismo-o-akceptacji-2022-06-09.pdf


Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia. Anagrelidu chlorowodorek: Ryzyko zakrzepicy, w tym udaru niedokrwiennego mózgu, po nagłym przerwaniu leczenia

anagrelid-komunikat-DHPC_PL-popr_PhV.pdf


AuroXetyn (atomoxetinum) – Środki minimalizacji ryzyka – informacja dla lekarza

AuroXetyn_RMM_v2 ostatnia wersja

Rywastygmina - Instrukcja i dziennik stosowania leku

Choroba Alzheimera

Dodatkowe środki minimalizacji ryzyka – Tenofovir dizoproksyl – ver. RMP – 4.1 (04.2021 r.)

Aurovitas Tenofovir